Afval en Meeuwen

Onze visie

De meeuwenoverlast in diverse wijken in Haarlem is een bron van ellende. CDA Haarlem blijft volhouden om meeuwenoverlast aan te pakken. Niet betrokkenen hebben geen idee hoe belastend deze overlast is voor mensen die hier dagelijks mee te maken hebben.

Bij een schoner Haarlem hoort ook het tegengaan van de jaarlijkse meeuwenplaag zoals in en rondom het Kleverpark, de Bomenbuurt en de Indische buurt. De gemeente moet hier een actieve rol in spelen, op de eerste plaats door de bewoners te informeren over wat zij zelf kunnen doen om de meeuwenplaag te voorkomen!

In de afgelopen vier jaren zijn goede stappen gezet. Ondergrondse vuilniscontainers, een voerverbod in de APV, subsidie voor meeuwenwering en het recht om de eieren te bewerken. Ook worden bewoners zelf steeds actiever in het gezamenlijk plaatsen van meeuwenwering. De gemeente moet de bewoners blijven ondersteunen in de strijd tegen de meeuwenoverlast en daar waar het de gemeentelijke panden betreft ook de eigen verantwoordelijkheid nemen.

Wat wil CDA Haarlem

  • Afvalbakken bestand tegen meeuwen.
  • Subsidie meeuwenwering en eieren verwisselen continueren.
  • Het CDA stelt voor dat ook de gemeente, wanneer het nodig is, op de eigen gebouwen de eieren laat verwisselen.