Meer veilige en groene speelpleinen voor onze kinderen
Meer zichtbare handhaving en cameratoezicht
Meer zorg en hulp voor kwetsbare mensen
Extra zitgelegenheden door de hele stad
Snel en zonder overstappen naar de Zuidas, Schiphol en de Bijlmer
1.700 Extra bomen planten
Extra investeren in scholen
Verdubbelen van de Oudeweg
Nieuwe aantrekkelijke inrichting voor de Cronjéstraat
Succesvolle projecten als TripleThreaT, TurnOver en het buurtvaderproject uitbreiden
Minder meeuwenoverlast met afsluitbare afvalbakken
Kleinschalige evenementen ondersteunen zoals het Huiskamerfestival, Proefpark en Parksessies
Lightrail in de regio
Een gemeenteloket in Schalkwijk
Een nieuw zwembad en een beachvolleybalclub voor Haarlem
Niet bouwen ten koste van volkstuinen
Een noodzakelijke nieuwe locatie voor sportclub HLC
Een veilige dijk voor bezoekers en bewoners van Spaarndam
Nieuwe aantrekkelijke inrichting voor de Amsterdamstraat
We ondersteunen initiatieven om het Drostemannetje in Haarlem te houden
De Honkbalweek houden we in Haarlem
Geen Dolhuysbrug